TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0005 Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférés

 

TÁMOP -3.3.10.A-12-2013-0005 pályázatunk fontosabb eseményei 2015-ben

 

A 2013-ban elnyert pályázatunk célja pályázatunk elnevezésében is tükröződik: "Új eszközökkel a jövő nemzedékéért" - A hátrányos helyzetű tanulók középfokú iskolai sikerességének elősegítése, lemorzsolódásának megakadályozása, felsőoktatási képzésbe való bejutásának elősegítése. Ennek érdekében az elmúlt időszakban rengeteg programot, foglalkozást tartottunk. Ebben az évben tovább folytattuk a pályázat megvalósítását, amelynek során kiemelt jelentőségűek voltak a pedagógusoknak megtartott foglalkozások (workshop) és a továbbtanulást, az orientációt segítő intézménylátogatások.

 

A februári workshop célja 39 fő fejlesztőtanár és mentor részére szakmai továbbképzés, workshop tartása volt az esélyegyenlőség és a kreatív gondolkodás fejlesz-tése érdekében.

Szintén februárban a Nyíregyházi Főiskolát látogattuk meg, amelyről Racskó Ramóna tanulónk így írt: Ez a kirándulás a iskolánk vezetésének és a TÁMOP-os pályázatunk segítségével lett megszervezve. Teltház volt a buszon, amellyel a főiskolára érkeztünk. Dr. Kovács Zoltán rektor helyettes úr köszöntötte csoportunkat, majd rövid előadás keretében bemutatta az főiskolát. Utána a különböző karok tanszékvezető tanárai a saját szakjukat mutatták be. Ismertették, hogy milyen szakirányok, szakpárok találhatok itt. Röviden a képzés lefolyásáról is szó esett. Legegyszerűbben három részre lehet osztani: felsőoktatási szakképzés, alapképzés és mesterképzésre. Néhány alapszak, amely megtalálható a főiskolán: anglisztika, csecsemő és kisgyermekgondozó, földrajz, gépészmérők stb.. Arról is szó volt, hogy a gépészmérnök hiányszakmának minősül. Az is elhangzott, hogy van, aki állami támogatást kap, és vannak, akik önköltséges képzésben vesznek részt. Lehetőség van arra is, hogy aki jól tanul ösztöndíjban részesüljön. A tájékoztató után körbevezették a csoportot a főiskolán. Megmutatták a Botanikus kertben található üvegházat is, ami nagyon  érdekes volt, mert ritka és különleges növényekkel találkozhattunk. Elmondták azt is, hogy a főiskola területén mi minden található még (uszoda, posta, könyvesbolt, bank, éttermek, klubok, lovarda stb.). Ezt követően a csoportot 4 felé osztották és a különböző karokra nyerhettünk betekintést. Én, személy szerint a műszaki és agrártudományi részen voltam. Itt bemehettünk a repülő-szimulátorhoz, amit sajnos nem próbálhatunk ki, mert épp oktatás volt. Itt szóban elmondták, hogy a képzés 7 félévből áll és az önköltséges képzés összesen 12 millió forintba kerül! Az első női repülőgépvezető 1992-ben végzett. Ezután a 3D nyomatót néztük meg, ami nagyon érdekes volt. Az oktató elmondta, hogy ezt a technológiát nem csak a gépiparban lehet felhasználni, hanem az orvostudományban is. A csoport többi része a matematika-informatika, biológia-földrajz, egészségügy tanszékeket látogatta meg. Kiderült az is, ahhoz hogy elérjük a célunkat nagyon sokat kell dolgozni, a sikeres felvételi előfeltétele például a nyelvvizsga! Szerintem ez a kirándulás nagyon tanulságos, és érdekes volt. Olyan ismereteket szereztem meg, amelyeket más formában nem kaphattam volna meg. Köszönjük a lehetőséget, hogy elmehettünk.

A program keretein belül márciusban részt vettünk egy üzemlátogatáson a Gyulai Húskombinátban is. A Kétegyházi úti telephelyen az üzemvezető hölgy rövid bemutatkozás és üdvözlés után megkért minket, hogy a látogatók számára fenntartott egyszer használatos ruhát vegyük fel, ami hajhálóból, köpenyből és egy műanyag cipőre húzható zsákból állt. Miután átöltöztünk, a hűtőkamrába mentünk, ahol a fagyasztó folyosók voltak. A hőmérő mínusz 32 fokot mutatott! Bementünk egy raktárhelyiségbe, ahol polcokat külön-külön lehetett mozgatni. Az ezek után meglátogatott csarnokban a gyulai termékek készítése folyt. Itt kaphattunk betekintést főbb vonalakban a terme-lés szervezésébe is.  Olyan helyre kísértek minket, ahonnan jól láthattuk a Gyulai Húskombinát legnépszerűbb termékének, a májasnak a készítését és csomagolását. A csarnok további területeit bejárva különböző csomagolási technikákat tekinthettük meg. Megismertük az összes csomagolt terméket és információkkal is szolgáltak nekünk róluk. A látogatás végén még egy kis kóstoló elfogyasztására is maradt idő.

Minden nagyon ízlett! Ez nagyszerű lehetőség volt arra, hogy megismerkedjünk a sertés üzemi feldolgozásának folyamatával és megtudjuk, hogy miből és hogyan készülnek az otthon asztalra kerülő, közkedvelt gyulai termékek. TÁMOP projektnapok

 

A tanévet a TÁMOP 3.3.10. A-12 pályázat nyújtotta lehetőségeket kihasználva még sokoldalúbbá tettük, és két napon keresztül, szeptember 2-3-án, "A gyulai vár visszafoglalása"  témakörében, színes, mozgalmas testi és szellemi erőfeszítéseket kívánó programsorozatot szerveztünk, melyen minden osztály tanulói és a teljes tanári kar is részt vett.

A cél alapvetően az volt, hogy egy időutazás keretében a diákok kicsit visszakerüljenek a török kor, a gyulai várostrom idejére. Ennek megfelelően az akkori idők szelleméhez igazodó szellemi és gyakorlati feladatok lettek számukra összeállítva, és ezekhez lettek a helyszínek is megválogatva, hogy játékosan tanulva rengeteg hasznos ismeretre tegyenek szert.

A bonyolult, folyamatos helyváltoztatással és feladatokkal, állomáshelyekkel megtűzdelt programokat sokoldalú felkészülés és precíz szervezés előzte meg. A legfontosabb helyszín, maga a vár és környéke. A másik helyszín, pedig iskolánk patinás Kossuth utcai épülete. A szellem és a fizikum itt mindent megmutatkozhatott.

A programot Dr. Czirok Sándor igazgató úr köszöntője és a tanári kar csatakiáltása vezette be. A diákok a rendezvényen bebizonyíthatták fizikai és szellemi felkészültségüket, elszántságukat.


Volt rönkgörgetés, "tőrözés", gerelyvetés, botozás (a feladat Dugonics Titusz hőstettét idézte meg), felderítés, kővetés, célba hajítás, íjászat, szalagpárbaj, reneszánsz zenei koncert, sütés-főzés, viseletkészítés, versírás, kapitányi beszéd, korabeli piac, térképészet, hadijelvény, zászló tervezés is.

Fantasztikus csatákat és még fantasztikusabb buzdításokat láttunk, hallottunk az osztályoktól. Leírhatatlan volt az a jó hangulat, ami ezeken az állomásokon kialakult.

A versenyekben az 1/9/E és a 12/A osztályok szerepeltek a legjobban

Eseményekben gazdag két napot töltöttünk el együtt, mely maradandó élményeket nyújtott diáknak, tanárnak egyaránt. A diákok olyan jól érezték magukat, hogy szerintük jó lenne, ha minden hónapban lenne egy ilyen színvonalas és érdekes rendezvény.

SzJ
Értekezlet


MEGHÍVÓ

 

A TÁMOP 3.3.10.A-12-2013-0005 számú pályázat keretében

WORKSHOP-ot tartunk

 a hátrányos helyzetű középiskolás tanulók részére a tehetséggondozás jegyében.

 

Ideje: 2014. május 30. (péntek) 11 óra

Helye: Gyula, Sándorhegy 2.

 

A rendezvényre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 


 

„Új eszközökkel a jövő nemzedékéért”

Iskolánk is pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-es konstrukcióra, mely a szakközépiskolás és gimnáziumba járó fiatalok sikeres vizsgázását és továbbtanulását segíti. A pályázat lehetőséget nyújt abban is, hogy a felzárkóztatást kulturális rendezvényeken való részvétellel, kirándulásokkal, klubfoglalkozásokkal is segítse.

A pályázatunk eredményesen zárult, így 60 fiatal heti 35 csoportfoglalkozáson vehet részt, melyet 24 szaktanár és 12 mentortanár segít.

A kulturális rendezvényeket – amelyekre november óta rendszeresen járnak diákjaink - a Gyulai Várszínház és a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. biztosítja, Nagy érdeklődés fogadta a „Példaképállítás” rendezvényeken megjelenő meghívott vendégeket, akik saját erejükből és szorgalmukból küzdötték fel magukat a megye, illetve országos elismertségre. A különböző ünnepkörökhöz megtartott klubfoglalkozásokon tanulóink szórakoztató, vidám délutánokon ismerhették meg a hagyományokat.

A résztvevő diákoknak nagy segítséget jelent, hogy a továbbtanulás helyszíneit meglátogathatják.


 

Tájékoztató megbeszélés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mentori megbeszélés

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dr. Janowszky Sándor a Kodolányi János Főiskola Orosházi Intézetének Főigazgatójának előadása

 

 

Dr. Janowszky Sándor életútja példaértékű, a fiatalok nevelésének szentelte életét. 1966 óta tanító-tanár, majd iskolaigazgató lett. Mindig szeretettel és empátiával végezte nevelői és igazgatói munkáját. Munkája középpontban az ember és a tisztelet állt.

1985 óta tevékenykedik a felsőoktatásban. Főállású oktatási tevékenysége során, oktatáselmélet, neveléselmélet, nevelésfilozófia, vezetéstudomány, pszichológia tantárgyak oktatását végezte. Először a SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskola neveléstudományi Tanszékének docense, majd 2004-től 2007-ig intézetigazgatója volt. 2004-től a Kodolányi János Főiskola Orosházi Intézetének vezetője. 2007 szeptemberétől főállású intézetvezetője lett.

Több szakmai kitüntetéssel, díjjal értékelték munkáját:

A nevelésben megélt tapasztalatairól könyveket is írt:

Élete fontos kiegészítője és hobbija  a galambászat. A madarak iránti szeretetét édesapjától örökölte. Elárulta, szenvedélyével sikerült „megfertőznie” fiát és az unokákat is. Büszkén mesélte, a 6 éves Soma és a 9 éves Botond tavaly voltak első kiállítók. A család máltai fajtát, és más röpgalamb fajtát tenyészt és tart. Fiával közösen 300 galambjuk van. „Édesapám révén megismertem a galambászattal kapcsolatos valamennyi apró fogást. Egy alapszabályt nagyon betartunk: ezeknek a madaraknak a tartása rendkívül nagy tisztaságot igényel. Ahogy édesapám, én is máltaiakkal foglalkozom és ezt teszi a fiam is.”

S hogy miért éppen máltaira „szakosodott” a Janowszky család? kérdeztük az előadót? „Mi ehhez értünk és általuk váltunk nemzetközileg is elismert tenyésztőkké. A tenyésztő munka lényege, hogy ismerjük a fajta genetikai adottságait. Mindig egy eszményhez hasonlítjuk az egyedeinket. Kizárólag vörös és sárga színű galambokat tartok.”

Dr. Janowszky Sándor A-kategóriás bíráló is. Legutóbb a máltai klub fővárosban megrendezett kiállításán volt vezető bíró. Milyen élményeket szerzett ott? „Páratlan élmény, amikor a fiam galambröptetését figyeljük. A látvány mindent feledtet velünk. A családom valamennyi tagja, a lányom, a feleségem is támogat ebben. Tudják, ha családi kirándulásra megyünk, akkor a nevezetességek mellett egy-egy galambkiállítás vagy sporttárssal való találkozó is szerepel a programunkba.”

Tanár Úr előadásában rámutatott arra, hogy mindenkinek legyen hobbija és mindig foglalkozzunk több dologgal is, hiszen a nehéz percekben ezek segítenek majd át minket a megrázkódtatásokon.

 

A diákokat előadói stílusával, élete során szerzett bölcsességével teljesen magával ragadta. Mindenképpen felhívta a figyelmet arra, hogy csak akkor érhetnek el valamit, ha bíznak magukban, kihasználják az élet adta lehetőségeket és mindenképpen továbbtanulnak.

 

 

 

 

 

 

 


 

„Példakép állítása” Mező Misi iskolánk volt tanulójának előadása

2014 február 20.

 

A TÁMOP tehetséggondozó program egyik fontos eseménye Mező Mihály látogatása volt iskolánkban. A Magna Cum Laude frontembere nem véletlenül látogatott el hozzánk.

(1999. szeptemberében öt vidéki srác alapította meg Gyulán a Magna Cum Laude zenekart. Zenei célkitűzésük nem volt más, mint egyszerű érzelmekkel, varázslatos dallamokkal átitatott szerzeményekkel lopják be magukat a nagyközönség szívébe. A zenekar nem állt be a sorba, dacolva a bevált sablonokkal, valódi értékeket hordozó, sajátos zenei világot alakítottak ki maguknak.)

 

Misi – az iskolán belül mindenki így ismeri – középiskolai tanulmányait iskolánkban végezte. A dobozi kisdiák először kosárfonó, majd a faműves szakmát tanulta ki iskolánkban. Tanárai bíztatására, a szakmunkásvizsgák letétele után nappali tagozatos képzésben le is érettségizett nálunk.

 

Jó volt újra találkozni és felidézni az együtt töltött éveket. Misire mindenki jó szívvel emlékezik tanárai közül. Ugyanakkor Misi is a legjobb érzésekkel viseltetik egykori alma matere iránt. Az összegyűlt diákok megilletődve figyelték, hogy az egykori diák és tanárai milyen bensőségesen ölelkeznek össze. Őszinte örömük átragadt a hallgatóságra is.

 

A híressé vált vendéget Gedeon Éva igazgatóhelyettes asszony, projektmenedzser köszöntötte, majd arra kérte, hogy beszéljen egykori iskolai élményeiről és mai életéről. Szerencsére nem kellett sokat kérdezni, mert a vendégből áradt a szó. Először is megköszönte Dr. Czirok Sándor igazgatónak és Gedeon Éva igazgatóhelyettes asszonynak mindazt a segítséget, mellyel az itt töltött évek alatt támogatták. Elmondta, hogy annak ellenére, hogy dobozi, mindvégig kollégista volt, mert itt fantasztikus diákélet volt a tanórákon kívül is. Külön is megköszönte osztályfőnöke Monostori Lujza tanárnő mindenkori bátorítását. Széll János tanár úrnak, mesterének szigorú emberségét, folyamatos ösztönzését a tanulásra, a közszereplésre, a folyamatos megmérettetésre. Felidézte ennek a munkának a sikereit, s a különböző állomásokat. Karácsonyi pályázat első hely, EDÜ zenekari kategória első hely, EDÜ kézműves kategória első hely, Országos Vándorlegény Pályázat első hely, Országos Népművészeti Kiállítás a Magyar Néprajzi Múzeumban. Természetesen az iskola is elismerte az Ő és társai szorgalmát, számtalan alkalommal jártak az ország különböző részein kiránduláson, sőt külföldön Németországban is. Misi szorgalmát, közösségi munkáját végzősként az iskola tantestülete a legmagasabb iskolánkban elérhető kitüntetéssel a Göndöcs Benedek Díj odaítélésével ismerte el.

 

„Én büszkén vallom magam Göndöcsös diáknak. Ez az iskola minden lehetőséget megadott, hogy haladjunk. Ma nem lennék az, aki vagyok, ha nincs ez az iskola. Itt mindig arra biztattak, hogy tanuljak, dolgozzak, boldoguljak. Egyik akadályt vettem a másik után. Itt tanultam meg kiállni mások elé – szerepelni. Minden lehetőségünk megvolt, hogy kipróbáljuk magunkat. Számtalan alkalommal tapasztalhattam meg a színpadon, hogy milyen hatalma és felelőssége van az ott álló embernek. Milyen fontos, hogy a külső jelek ellenére is megmaradjunk embernek. Törődjünk környezetünkkel, embertársainkkal. Soha ne feledjük azt, hogy honnan jöttünk. Az itt kapott emberség egész életemet végig kíséri. Szerencsésnek mondhatom magam, azt csinálhatom, amit szeretek és még meg is élek belőle, családom van, akikkel boldogan élek. Máig hívő ember vagyok és kiveszem a részem az önkéntes segítő munkából is. Azt kívánom, hogy azok, akik most idejárnak, találják meg önmagukat és szeretetben, boldogan éljenek egymással. Soha ne feledjétek, hogy Göndöcsösök voltatok.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

„Példaképállítása” Fehér György aranykoszorús cukrászmester látogatása iskolánkban

2014. február 26.

 

2014. 02. 26-án Fehér György aranykoszorús cukrászmester tartott szakmai bemutatóval egybekötött előadást a tanulóinknak.

 

A rendezvény a mester által cukormasszából készített sportcsarnok makett - melyet iskolánknak adományozott - aulában történő ünnepélyes elhelyezésével kezdődött, majd a kápolnában folytatódott, ahol Gyuri bácsi felelevenítette közel 60 évvel ezelőtti tanuló éveit, hogyan és milyen körülmények között sikerült ezt a szép szakmát elsajátítania.

 

A cukrászat iránti elhivatottságát példázva, beszélt a munkamódszereiről, a tapasztalatok, hagyományok tiszteletéről, az új iránti nyitottság az élethosszig tartó tanulás fontosságáról. Kivetített képekkel, a termékei előállításához használt saját készítésű eszközeinek bemutatásával tette még színesebbé előadását. Szívesen válaszolt a hallgatók kérdéseire.

 

A diákok számára minden bizonnyal a nap fénypontja volt, amikor szemük előtt születtek meg a díszes mézeskalács figurák, melyek már a közelgő húsvéti ünnepeket idézték.

 

A bemutató közben az előadó hangsúlyozta, hogy termékei előállítása során kerüli a mesterséges adalékanyagok alkalmazását és igyekszik olcsóbb árfekvésű, minőségi termékeket előállítani, hogy a vékonyabb pénztárcájú vevők is tudjanak vásárolni.

A bemutatót kóstoló zárta a tanulók legnagyobb örömére.

 

Az előadó kiválasztásával igyekeztünk a programban résztvevő tanulók számára olyan példaképet bemutatni, aki a kétkezi alkotó munka szeretetét, az elhivatottságot, kitartást, a felmerülő nehézségek legyőzhetőségét példázza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Felsőoktatási intézmény látogatása

2014. március 6.

 

Iskolalátogatás Szegeden

 

Március 6-án a TÁMOP programban résztvevő diákok egy csoportja Szegedre utazott iskolalátogatásra. A cél olyan iskolák meglátogatása volt, ahová már az idén is több társunk jelentkezett az érettségi vizsga után továbbtanulni. Ugyanakkor azok számára is jó tapasztalatszerzést biztosított, akik ugyan más városba, de hasonló iskolába jelentkeztek. Intézményünk különbuszt biztosított számunkra. Az utazók mindegyike úti csomagot is kapott, nehogy éhen haljunk a nap folyamán.

 

A csoportot Mittag Mónika tanárnő és Széll János tanár úr kísérte. Menetközben részletes felvilágosítást kaptunk a programról és még arról is, hogy mi mindenre figyeljünk oda az út folyamán.

Első állomásunk a Rendészeti Szakközépiskola megtekintése volt a Bajai úton. Csoportunkat az iskola részéről Szurovecz Ernőné alezredes asszony tájékoztatta az iskolában folyó munkáról és a felvételi eljárás rendjéről. Az általános tájékoztató után egy rendőr törzszászlós gondjaira bízott bennünket, aki végigvezetett bennünket az egész iskolán, a könyvtártól a gyakorlópályáig (A mi könyvtárunk sokkal nagyobb!). Közben számtalan hasznos ismeretet kaptunk az iskola hétköznapjairól. Sok-sok ismerettel gazdagodva hagytuk el az iskolát. Talán az alaki gyakorlaton résztvevők látványa és a hihetetlen fegyelem volt az, ami a legjobban hatott ránk.

 

A program folytatásaként a belvárosba mentünk, a Gál Ferenc Főiskolára. Még szinte be sem értünk a főiskola épületébe máris találkoztunk iskolánk egy tavaly végzett tanulójával, aki most első éves a főiskolán. Csapatunkat egy kispap-növendék és egy hittudományi szakos hölgy fogadta az egyik előadó teremben. Tőlük részletes felvilágosítást kaptunk az iskolai szakokról és a felvételi követelményekről. Nagyon tanulságos volt a találkozó. Többek közt kiderült, hogy milyen szigorú napirend szerint élnek, akik a papi hivatásra készülnek. Ugyanakkor az is, hogy mennyire önállónak kell lenni a felkészülés, az előadások látogatása során. Látogatásunk, csak a nyitott terekre terjedhetett ki, melyből a könyvtár itt sem maradt ki. Ez már tekintélyt parancsoló, sok-sok speciális ismeretet is hordozó és a mai digitalizált világunknak is megfelelő katalógussal rendelkezik.

 

Az idő nagyon gyorsan elrepült és mi indultunk tovább. Megálltunk még a Dóm téren, ahol a Dóm egyik munkatársa – aki Széll János tanár urat már régebbről ismerte – ki jött elénk és beinvitált mindenkit a Fogadalmi templomba. Nagyon színes érdekes előadást tartott a számunkra. Mindenki érdeklődéssel figyelte, hogy mennyi mindent tud a templomról, legyen az, az építés, a belső díszítés, vagy az orgona.

 

Továbbhaladva, a városháza előtti téren is találkoztunk egy volt iskolatárunkkal, aki már Szegeden tanul.

 

A program alatt nagyon jól éreztük magunkat és még az időjárás is kedvezett nekünk. Ezennel szeretnénk megköszönni azt, hogy részt vehettünk ezen a szép, emlékezetes kiránduláson.

A csoport nevében a12/Sz -es tanulók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Negyedéves értekezlet

 

 

 

 

 


 

Támop tábla kihelyezése